WPŁAĆ I POMÓŻ

 

Przekaż darowiznę na Fundusz Seniora !  Twoja darowizna może przyczynić się do dofinansowania warsztatów, turnusów dla Seniorów

                                                                             

Od początku istnienia Fundacji "SeniorPlus" możemy zwiększać zasięg naszego działania dzięki Darczyńcom - ludziom dobrej woli m.in. dzięki darowiznom od osób indywidualnych.

 

  WBK 60 1090 2053 0000 0001 2991 4047 (KONTO PLN)

 

(KONTO EUR)  SWIFT= BIK WBK PP L PP EURO PL  19 1090 2053 0000 0001 3009 5690 

 

Przekaż darowiznę na Fundusz Seniora ! Twoja darowizna może przyczynić się do lepszej,skuteczniejszej opieki Seniorów. Od początku istnienia Fundacja "SeniorPlus" może zwiększać zasięg  działania dzięki Darczyńcom - ludziom dobrej woli m.in. dzięki darowiznom od osób indywidualnych. Każda najdrobniejsza wpłata będzie  mądrze wydana Dzięki Twojej  wpłacie możemy dofinansować warsztaty - Turnusy, opiekę osób starszych, zakup usług rehabilitacyjnych. Zwracamy się do wszystkich tych, którym sprawy osób starszych nie są im obojętne z prośbą o dokonanie wpłaty choć symbolicznej kwoty, którą można odliczyć od dochodu.

 

 

             

  

 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka form pomocy,jaką można przekazać fundacji celem kontynuowania celów statutowych fundacji. Mamy nadzieję, iż dzięki Państwa gestowi będziemy mogli kontynuować naszą działalność,a jednocześnie pomagać tym najbardziej potrzebującym,wszak mogą oni liczyć tylko na gest ze strony ludzi Wielkiego Serca.         

 

DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych organizacjom (m.in.stowarzyszeniom i fundacjom),  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy,  prowadzącym działalność pożytku publicznego   w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

 

DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie): - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom)   o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Przekazane darowizny można odliczyć od dochodu do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.