Nasze wieloletnie doświadczenie w tym sektorze daje nam możliwość dzielenia się doświadczeniem, wiedzą oraz aktywami z tymi, którzy tego oczekują. Gotowi jesteśmy wspierać inicjatywy lokalnych organizacji, które niosą ze sobą nowe rozwiązania, kreatywność, innowacyjność w skutecznej pomocy ludziom starszym nie zapominając o dzieciach. 

Fundacja powstała na wniosek Dyrektora Generalnego Promocji Rehabilitacji Polskiej

- pomysłodawcy/autora programu "Akademia Zdrowych Pleców" . Szkoły Zdrowych Pleców

Misją Fundacji Senior Plus jest działanie na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej Seniorów i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla nich. Fundacja Senior Plus zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa. Program "zdrowe przyszłe pokolenie" przewiduje otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci, by wspólnymi siłami zmienić niekorzystne statystki. Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego.  

Naszym celem jest: 

a)  wdrożenie innowacyjnego programu szkoleniowego  dla Seniorów - (Turnusów 14-dniowych), uczących technik (automasażu) relaksacyjnego pod okiem Rady Programowej kierowanej przez zespół:

  • prof. dr hab.     Dariusz Mucha

  • prof. dr hab.    Tadeusz Kasperczyk

  • dr n. med.       Janusz Chechelski

  • dr reh.             Aleksander Bator

Wysokie standardy zaplecza do prowadzenia turnusów dają nam i uczestnikom komfort oraz gwarancje nauki podstawowych technik masażu. Uczestnicy otrzymają Dyplom ukończenia Kursu.

b) wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie :  masażu  rehabilitacji  pod kier. dr med.  Tadeusza Mazura   z  Centrum Rehabilitacji Zdrowie  w Krakowie

  

             

c) wdrożenie innowacyjnych rozwiązań związanych ze schorzeniami kręgosłupa ,wadami postawy dzieci i młodzieży.