Wesprzyj Fundację

Przekaż darowiznę na Fundusz Seniora !  Twoja darowizna może przyczynić się do lepszej - skuteczniejszej opieki Seniorów !                                                                                     

 

Od początku istnienia Fundacji "SeniorPlus" możemy zwiększać zasięg naszego działania dzięki Darczyńcom - ludziom dobrej woli m.in. dzięki darowiznom od osób indywidualnych.

Wpłaty możesz dokonać bezpośrednio na nasz rachunek bankowy:             

 

WBK PL 60 1090 2053 0000 0001 2991 4047

SWIFT= BIK WBK PP L PP  EURO  PL 19 1090 2053 0000 0001 3009 5690

 

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka form pomocy, jaką można przekazać fundacji celem kontynuowania celów statutowych fundacji. Mamy nadzieję, iż dzięki Państwa gestowi będziemy mogli kontynuować naszą działalność, a jednocześnie pomagać tym najbardziej potrzebującym, wszak mogą oni liczyć tylko na gest ze strony ludzi Wielkiego Serca. 

DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych organizacjom (m.in.stowarzyszeniom i fundacjom),  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy,  prowadzącym działalność pożytku publicznego   w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie): - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom)   o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Przekazane darowizny można odliczyć od dochodu do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną. 

Akceptujemy: 

Inne możliwości wsparcia finansowego. twoja firma szkoła czy organizacja też mogą pomóc !

Istnieje wiele możliwości wsparcia działań Fundacji "SeniorPlus" przez firmy, szkoły i inne organizacje, instytucje. zgłoszenie firmy  czy też zachęcenie pracodawcy do przekazania  darowizny na rzecz Funduszu Seniora, to tylko jedne z nich. Zaangażowanie firm w działania Fundacji "SeniorPlus" przynosi nieocenione rezultaty w walce z ubóstwem osób starszych pozostawionych samym sobie ! Zobacz jak Twoja firma może pomóc. 

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Społeczne zaangażowanie firm w dzisiejszych czasach staje się koniecznością. Twoi pracownicy, klienci i kontrahenci z pewnością to docenią.

O twojej firmie będzie się mówić !

My również poinformujemy o Twoich sukcesach za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

Zostań Sponsorem lub Partnerem

Wspólnie możemy więcej, dlatego też proponujemy twojej firmie partnerstwo. Zostań naszym partnerem i pomóż w realizacji naszych pomysłów oraz przyczyń się do szerzenia idei niesienia pomocy tym,którzy na nią oczekują - a którzy najczęściej o nią się nie upominają ! A my również zadbamy o twoich pracowników !

Nasi partnerzy wspierają Fundację "SeniorPlus" poprzez darowizny pieniężne lub materialne. Dzięki Waszemu zaangażowaniu mamy szansę dotrzeć z naszą misją do opinii publicznej i kolejnych partnerów biznesowych. Jeśli twoja firma szuka silnego partnera, napisz do nas.

 

Zadaj pytanie

Istnieją liczne przykłady udanych kooperacji firm i Fundacji "SeniorPlus".  Zobacz z kim już współpracujemy.

Szkoły i inne organizacje.

W ramach programu  Fundacji SeniorPlus „zdrowe przyszłe pokolenie” Twoja uczelnia, szkoła, klub lub stowarzyszenie może pomóc nam rejestrując się w bazie jako partner,(opiekun Seniora). Już wielokrotnie wspólnie udowodniliśmy, że dzięki pracy zespołowej możemy zdziałać wiele. Wszyscy tworzymy społeczność, która zawsze jest gotowa pomóc tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują ! Czasem spacer, rozmowa może okazać się dla nich tym czymś czego im brakuje w tej starości - samotności !

Zgłoś Waszą chęć pomocy ! Napisz do nas.                       

                             

 

                                          

Masz swój gabinet ? Zamów materiały informacyjne i umieść je w swoim gabinecie. W ten sposób Twoi Pacjenci dowiedzą się,że placówka jest partnerem . My również poinformujemy o naszej współpracy za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz mediów społecznościach. Uczestnicząc w projekcie jesteś objęty patronatem Fundacji co daje realne możliwości uczestniczenia w spólnych programach lokalnych. Masz prawo uczestniczenia w programie Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Bądź naszym ambasadorem - DONATOREM

Powiedz o idei programu Fundacji "SeniorPlus"  „ zdrowe przyszłe pokolenie ”  swoim Pacjentom. Twoja rekomendacja może zdziałać wiele.Dzięki temu Seniorzy mogą otrzymać Kartę Seniora - a to pozwoli im na korzystanie z wielu usług na terenie całego kraju ! jak również pozwoli korzystać z sieci placówek honorujących zniżki !

Sprawdź czy w Twojej okolicy w najbliższym czasie organizowane są Dni Seniora, dołącz do akcji i pomóż rejestrować kolejnych użytkowników to nic ich nie kosztuje !

Włącz się w działalność powstających domów Seniora, Klubów w ramach programu Rządowego Senior-WIGOR: to nowe możliwości dla osób starszych ! 

Jeśli chcesz do Nas przyłączyć się - napisz !