Statut

STATUT FUNDACJI >>> 

 

Nasze cele:

  1. Pomoc społeczna, seniorom w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym

  2. Zwiększenie dostępności do działań leczniczych i rehabilitacyjnych dla Seniorów, wymagających specjalistycznej opieki medycznej poprzez tworzenie sieci gabinetów, placówek, domów seniora,klubu pod patronatem Fundacji „SeniorPlus”                                                                 

  3. Wdrażanie nowych metod leczenia urazów i chorób cywilizacyjnych    

  4. Szerzenie edukacji zdrowotnej w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem warunków właściwej opieki pielęgnacyjnej osób starszych, przebywających  w domach Seniora                                                    

  5. Wspieranie i propagowanie idei oraz podnoszenie świadomości dotyczących aktywnego, godnego starzenia się, zdrowia, solidarności między pokoleniowej i integracji społecznej                                     

  6. Kształtowanie świadomości obywatelskiej we wszystkich grupach społecznych i wiekowych, zwalczanie skutków narastającej znieczulicy wobec ludzi starszych,upowszechnianie uczestnictwa w zajęciach ruchowych, edukacyjnych, prozdrowotnych Seniorów o (niskim statusie materialnym) na terenach gminnych, miejskich, powiatowych                                                                                                                        

  7. Organizacja i pomoc w otwieraniu placówek terapeutyczno-rehabilitacyjnych przez  osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje specjalistyczne na terenie kraju                                                                   

  8. Wdrażanie nowych metod leczenia urazów i chorób cywilizacyjnych narządu ruchu. problemów z zakresu schorzeń neurologii, psychiatrii, kardiologii, diabetologii, reumatologii, urologii, rehabilitacji oraz leczenia farmakologicznego pacjentów w starszym wieku       

  9. Wspieranie i propagowanie idei oraz podnoszenie świadomości dotyczących aktywnego, godnego starzenia się, zdrowia, solidarności między pokoleniowej i integracji społecznej                                           

  10. Kształtowanie świadomości obywatelskiej we wszystkich grupach społecznych  i wiekowych, zwalczanie skutków  narastającej znieczulicy wobec ludzi starszych.