O Nas

Naszą misją jest wspieranie tych wszystkich, którzy stanęli w obliczu, trudniejszej rzeczywistości i nie potrafią sobie z nią poradzić tak emocjonalnie, jak i finansowo. Naczelnym zadaniem Fundacji "SeniorPlus" jest dołożenie wszelkich starań, aby nasi podopieczni po czasie bólu i cierpienia odzyskali uśmiech,który jest dla naszej Organizacji najlepszą motywacją i najwspanialszą nagrodą! Szczególnie wrażliwi jesteśmy na tragedie ludzi samotnych, którzy pozostają zupełnie bezbronni wobec wypadku,choroby czy transformacji. Naszą ambicją jest skutecznie walczyć o ich normalne i szczęśliwe godne życie. Pragniemy, aby niezależnie od okoliczności, na twarzach wszystkich Seniorów gościł zawsze uśmiech. Jesteśmy przekonani, że wystarczy nam determinacji i uporu by przychodzić z pomocą tym wszystkim, którzy jej rzeczywiście potrzebują, wspierać ich w leczeniu, rehabilitacji, realizacji marzeń i planów na przyszłość.

 

     

 

Problem tkwi m.in. w tym, że nie wypracowano dotychczas żadnego rozwiązania systemowego, zapewniającego powszechną, ciągłą i właściwą opiekę medyczną wszystkim potrzebującym jej obywatelom. Jawi się zatem potrzeba wypracowania takiego rozwiązania systemowego, w ramach którego będą zapewnione odpowiednie warunki  szybkiego dostępu do lekarzy – specjalistów.

Seniorzy należą do najliczniejszych grup społecznych w naszym kraju. Wydłużający się czas życia i charakterystyczne dla współczesnych społeczeństw zmiany demograficzne pozwalają sądzić, że starsi ludzie stanowić będą coraz liczniejszą grupę. Troska o seniorów staje się troską o całe społeczeństwo. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na wiele chorób cywilizacyjnych, dlatego wspólnie powinniśmy dbać o kontrolę stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie seniorów. 

Fundacja SeniorPlus  została założona w sierpniu 2014 r. na wniosek Dyrektora Generalnego Promocji Rehabilitacji Polskiej - pomysłodawcy programu "Akademia Zdrowych Pleców".Który w latach 2003 - 2010 r  jako Doradca d/s Marketingu firmy OPIW przyczynił się do tego, że firma: -

* wyposażyła 412 szkół w Zestawy do Korekcji Wad Postawy OPIW – 01 na terenie 7 województw w (2004 r.) w ramach programu rządowego PAOW,

* zaopatrzyła Fundację na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządu Ruchu w Oleśnicy w sprzęt do korekcji wad postawy (2005 r.)

* otrzymała wyróżnienie „FIRMA ROKU 2006" w kategorii innowacje dzięki nowemu modelowi Derotatora Skolioz "Delfin"

* wyposażyła 500 ośrodków w sprzęt do terapii metodą Integracji Sensorycznej współfinansowanego ze środków EFS (2008 r.)

* opracowała System do Analizy Postawy Ciała przeznaczony do badań przesiewowych postawy ciała w placówkach edukacyjnych – zastrzeżony prawami autorskimi i w Urzędzie Patentowym RP

* opracowała zestaw narzędzi pomiarowych - DUOMETR i INKLINOMETR cyfrowy służący do pomiarów antropometrycznych, medycznych oraz badań dla potrzeb fizjoterapii - zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP

 

WŁADZE FUNDACJI "SeniorPlus"

 

Prezes              

Ryszard Bujak

Wiceprezes       

Paulina Więcek 

Wiceprezes      

Członek zarządu

Joanna Tokarz

Adam Repelowski

 

Rada  Konsultantów  Fundacji "SeniorPlus"

 

Przewodniczący Rady Konsultantów Fundacji "SeniorPlus"

dr Grażyna Kołomyjska

Wiceprzewodniczący Rady Konsultantów Fundacji "SeniorPlus"

prof. dr hab. n.med. Andrzej Zięba

Członkowie  Rady

 

   1. prof. nadz. dr hab. Dariusz Mucha

12  mgr inż. Paulina Kostrz

   2. prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

13. mgr Krzysztof Sieprawski

   3. prof dr hab. n.med. Jan Nowotny 

14. Dyr. NZOZ Andrzej Rudek

   4. dr n. med. Janusz Chechelski  

15. mgr Przemysław Sekuła

   5. dr n.med. Grzegorz Gałuszka

16. mgr Marek Kaźmierczak

   6. dr Dariusz Milko

17. mgr Marek Łach

   7. dr Mirosław Mrozkowiak

18. mgr Grażyna Łopatka

   8. dr Aleksander Bator

19. mgr Witold Kosiński

   9. dr Adrian Kużdżał

 10. dr inż. Anna Przybyłek Boraczyńska

20. mgr Jolanta Len

21. mgr Lucyna Bonowicz

  

 

 

Program Akademia Zdrowych Pleców w roku 2005 miał na celu zwrócenia uwagi na skalę problemu dzieci z wadami postawy.Dzięki zaangażowaniu specjalistów powstał kompleksowy program na bazie sprzętu i metody dzięki czemu szybciej dzieci mogą wrócić do zdrowia. 

 

 

  

 

RADA KONSULTANTÓW

 

Dyrektor Generalny Promocji Rehabilitacji Polskiej  - Ryszard Bujak

prof. dr hab. n. o kult. fiz. Jacek Wilczyński Przewodniczący Rady 

prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk Wiceprzewodniczący Rady         

prof. dr hab.n.med. Jan Szczegielniak                                             

prof. nadzw. dr hab. Krystyna Górniak                                             

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha                                               

dr n. K. F. Tomasz Szurmik                                                          

dr n.K.F. Józef Węglarz,                                                               

dr n. med. Grzegorz Gałuszka                                                     

dr n. med. Grzegorz Mańko                                                          

dr n. K. F. Marzena Wiernicka                                                     

dr n. K. F. Andrzej Szczygieł                                                        

dr Wiesław Wojtanowski          

      

 

RADA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH        

                                       

prof. dr n.med. Jerzy Przybylski  - Wrocław

dr Karol Bibrowicz                        - Wrocław 

dr Jan Rybak                                 - Poznań

dr Renata Żabecka                        - Nowy Sącz      

dr Waldemar Mieszała                  - Oleśnica     

dr Mirosław Mrozkowiak              - Olsztyn

mgr Jerzy Miśkiewicz                   - Starachowice

mgr. Aleksander Zagórski            - Kraków

 

 

 

 

 

  

  

W roku 2014 Fundacja "SeniorPlus" zaangażowała się w projekt Karty Seniora. Zaangażowanie oraz aktywa wniesione do projektu podniosły wartość dodaną dla Seniorów jak i dla partnerów firm zaproszonych do projektu. W projekcie jest już ok.800 firm a wśród nich uzdrowiska, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, SPA, fitnessy, apteki, firmy usługowe. Współpracujemy z samorządami oraz z 400 Uniwersytetami III Wieku na terenie Polski. 

W roku 2016 Fundacja "SeniorPlus" w partnerstwie podjęła inicjatywę uruchomienia wzorcowego Centrum Aktywności Seniora " LEMON FITNESS" w Krakowie ul. Ludwinowska 11.  Patronat nad CAS sprawuje Międzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia.

Na terenie obiektu do dyspozycji Seniorów jest: basen, sale fitness, siłownie, jacuzzi, sauna, kawiarenka.