Nasze Projekty

  Problem tkwi m.in. w tym, że w Polsce nie wypracowano dotychczas żadnego rozwiązania systemowego, zapewniającego powszechną, ciągłą i właściwą opiekę medyczną wszystkim potrzebującym jej obywatelom. Jawi się zatem potrzeba wypracowania takiego rozwiązania systemowego, w ramach którego będą zapewnione odpowiednie warunki  szybkiego dostępu do lekarzy – specjalistów. Naszym zadaniem było zwrócenie uwagi na problem schorzeń przykręgosłupowych dzieci ( Wad Postawy) w roku 2005 pod patronatem:  

  Zauważając nieustanny wzrost zainteresowania naszymi projektami, usługami i produktami proponujemy państwu współpracę. Zapraszamy do współpracy gabinety rehabilitacyjne, studentów, absolwentów,celem podjęcia działalności na rzecz pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa. Służymy pomocą w zakresie wyposażenia gabinetu w profesjonalny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny,a także w zakresie porad i szkoleń.Zapraszamy producentów,usługodawców chcących podjąć z nami współpracę - celem promocji wysokich standardów jakości produktów i usług adresowanych do seniorów.

 

PROGRAM AKADEMIA ZDROWYCH PLECÓW 2004 - 2009

                

                      

    

 

2004 - 2012 SZKOŁA ZDROWYCH PLECÓW

Program skierowany do szkół, przedszkoli pod kątem wad postawy dzieci - skala problemu narastającego budzi niepokój specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem. Aby temu skutecznie zapobiegać osoby skupione wokół programu opracowały praktyczny program zajęć pozalekcyjnych jak również opracowano specjalistyczny sprzęt do zajęć korekcyjnych. W roku 2004 w ramach programu Rządowego PAOW wyposażono 420 szkół w tego typu sprzęt lecz do dnia dzisiejszego nie przeszkolono nikogo pod kątem użycia gdyż resort Edukacji wciąż twierdzi, że nie ma na to środków ! 

         

       

   

 

2006 - 2012 W ramach programu Akademia Zdrowych Pleców powstał projekt dr Jawnego, którego celem jest zapobieganie schorzeniom kręgosłupa !

Ergonomia w biurze to podstawa Specjaliści już dawno uznali dolegliwości bólowe kręgosłupa, potocznie nazywane bólami pleców, za epidemię. I nic dziwnego – dane pokazują, że prawie 90 proc. wszystkich ludzi przynajmniej raz w życiu cierpiało z tego powodu. Zakończyły się pierwsze ogólnopolskie badania ergonomii i bezpieczeństwa komputerowych stanowisk pracy. Szokującym wnioskiem jest to, że tylko 1% pracowników biurowych pracuje przy stanowiskach, które spełniają wszystkie wymogi ergonomicznego stanowiska pracy, 42% stanowisk spełnia te wymogi częściowo, a aż 57% nie spełnia ich wcale! Oznacza to, że większość stanowisk pracy nie spełnia minimalnych wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973). Aby temu skutecznie zapobiec opracowany został zestaw kompaktowy wraz z blatem ruchomym.

                 

Na dolegliwości mięśniowe - szkieletowe cierpi aż 9 milionów Polaków, spośród których za kilka lat około 40 proc. nie będzie zdolnych do pracy. Tylko w 2006-2007 roku 40 proc. orzeczeń o rencie inwalidzkiej wydano właśnie z powodu chorób mięśniowe – szkieletowych. Ból kręgosłupa, w szczególności odcinka lędźwiowego, uznano za schorzenie cywilizacyjne.

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA - KRAKÓW